Pojďme společně měnit Starý Lískovec

Společné foto hlavních kandidátů

Máte také pocit, že se ve Starém Lískovci neřeší problémy, které jeho obyvatele opravdu trápí? Nelíbí se vám, kam naše městská část směřuje? Nám také ne. Chceme to změnit a v komunálních volbách chceme po 16 letech vlády stejných lidí prosadit změnu.


Chceme se soustředit na projekty, které skutečně pomohou nám všem. Týkají se vyšší bezpečnosti, pomoci seniorům, dostupného parkování, zkvalitnění našich škol, zlepšení informovanosti a další témata.


Bez vaší pomoci to však nezvládneme. Pomozte nám prosím s tímto nelehkým úkolem. Přijďte 23. a 24. září 2022 ke komunálním volbám a rozhodněte, kam se naše čtvrť bude v budoucnu ubírat.


Naše volební číslo je 3.

Volební program

Radnice

 • Modernizace webu městské části, zvýšení informovanosti o veškerém dění v městské části, Máte přehled o tom, co se v naší městské části děje? S kým starosta jedná nebo jaké věci se blíží? Máte nápady nebo problémy, jenže není, na koho se obrátit?

Proto chceme zavést:
- veřejný kalendář starostky či starosty obce,
- informace o dění v obci zájemcům zasílat přímo do jejich e-mailu,
- zveřejňování informací o činnosti radnice na oficiálním Facebooku městské části (nikoliv jako dosud na soukromém profilu starosty obce),

 • Chceme zvýšit informovanost občanů a zároveň nás zajímá i váš názor, který se budeme snažit prosazovat. Nechceme, aby se občané dozvídali se o stavbách, uzavírkách atd., které výrazně ovlivní jejich život až v okamžiku, kdy jsou stavby zahájeny.

 • Budeme aktivně hájit zájmy občanů Starého Lískovce v rámci územního řízení, (nechceme již další výstavbu, jako je např. plánovaná výstavba nových bytů a výškových budov v lokalitě Západní brána, mezi ulicemi Labská a Jihlavská, pro cca 4000 lidí).

 • Budeme prosazovat posílení pravomoci pro městské části při součinnosti a spolupráci s Magistrátem města Brna. A to především v zásadních otázkách týkajících se naší městské části např. další developerské projekty, rozšiřování a výstavba průmyslových objektů v naší městské části, apod..

 • Chceme zavést tradici setkávání předsedů SVJ a BD s představiteli radnice. Věříme, že tato setkání mohou být přínosem pro obě strany.

 • Zlepšení hospodaření s obecním majetkem, nechceme, aby majetek svěřený do správy obce byl několik let nevyužíván pro potřeby obyvatel a mezitím chátral.

 • Zřízení pracovní čety na údržbu a úklid (efektivnější, operativnější a přínosnější řešení než najímání externí firmy), např. nepořádek v některých oblastech naší městské části (Albert Kyjevská, U Pošty) nesvědčí o dobré práci odpovědných osob.

 • Změna pravidel pro zveřejňování článků ve zpravodaji, změna obsahu, více zpráv z práce ÚMČ.

 • Zpřísnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek a důsledná kontrola vyúčtování těchto zakázek.

 • Nastavení spravedlivých pravidel pro přidělování obecních bytů (např. bodový systém).

 • Chceme přátelskou a otevřenou radnici, kde budeme řešit problémy každého našeho spoluobčana.

 • Pokusíme se dořešit soudní spory, které se stávajícímu vedení radnice nepodařilo vyřešit za posledních 10 let.

Doprava a parkování

  • Navýšení parkovacích míst (např. formou příčného parkování, „zelené parkování“, vybudování parkovacích domů na městských pozemcích).

  • Myslíme také na bezpečnější přechody pro chodce. Některé z nich nejsou pro řidiče dobře viditelné a jsou nepřehledné. Tyto přechody je nutné lépe označit a zvýraznit.

  • Chceme prosadit vybudování kruhových objezdů pro lepší plynulost dopravy (Labská/Osová, Osová/U Leskavy). V současné době je dopravní situace v těchto lokalitách kritická a nebezpečná. Pokud bude uskutečněna výstavba bytů v lokalitě Západní brána, stanou se tyto oblasti neprůjezdné.

  • Umístění zpomalovacích retardérů na nejvíce frekventovaných silnicích uvnitř sídliště, prosadit snížení rychlosti v okolí MŠ a ZŠ.

  • Vybudovat hlídané parkoviště.

Kultura a školství

 • Pokusíme se vybudovat kulturní centrum pro pořádání výstav, odborných přednášek, společenských akcí, dílničky pro děti apod.

 • Ve spolupráci s KJM provedeme rekonstrukci stávající knihovny.

 • Zasadíme se o zlepšení péče o seniory, budeme podporovat profesionální asistenty pro seniory, vybudujeme kontaktní centrum, kde získají potřebné informace např. k možnostem čerpání sociálních dávek.

 • Zajištění společenské místnosti v rámci naší městské části pro volnočasové aktivity seniorů, pro setkávání starších generací s našimi nejmladšími spoluobčany, které bude přínosné pro obě věkové kategorie.

 • Pořádání výletů, exkurzí pro seniory přímo radnicí městské části.

 • Podpoříme činnost příměstských táborů pro děti z naší městské části.

 • Budeme podporovat technologické i personální zkvalitnění našich škol a školek.

Sport a volný čas

 • Chceme zpřístupnit školní hřiště pro širokou veřejnost.

 • V naší městské části bylo ve spolupráci s MMB zrenovováno několikdětských hřišť např. Sluníčka, Dřevák. Velmi často dochází na těchto hřištích k ničení vybavení, znečišťování hřišť apod., proto se chceme zasadit o jejich oplocení a noční zamykání.

 • Podpoříme vznik neprofesionálních sportovních klubů či kroužků a zpřístupníme jim sportoviště u našich škol (podpora pohybu a aktivního trávení volného času pro naše občany). Doufáme, že přispějeme k tomu, že vaše děti nebudou muset za sportovními aktivitami cestovat přes celé Brno.

 • V zimních měsících chceme otevírat veřejné zimní kluziště, ať máme možnost si zabruslit a naučit to i své děti.

Bezpečnost

 • Posílení hlídek a zlepšení spolupráce mezi radnicí a Městskou policií, přijímání podnětů od občanů týkajících se problematických lokalit v naší MČ a jejich řešení s MP a PČR.

 • Instalace kamerových systémů na nejvíce problematických místech MČ, které by měly pomoci k ochraně majetku a osob.

Životní prostředí

 • Zvýšíme výsadbu zeleně v naší MČ (nahrazení zeleně odebrané parkovacími místy), maximálně využijeme dotační tituly v oblasti životního prostředí (např. Zeleň střechám např. na budovy škol, školek, obecních bytů, využití srážkové vody atd.).

 • Upravíme kontejnerová stání na odpad za finančně výhodných podmínek tak, abychom zabránili znečišťování okolí těchto stání.

 • Instalace fotovoltaických panelů na obecní byty a budovy.

Pokud vás zaujal náš program nebo některé jeho body, budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete s jeho prosazením a v komunálních volbách nám dáte svůj hlas.

Nejvíce nás podpoříte, když na volebním lístku zakřížkujete pouze čtvereček u jména naší strany. Tím nám dáte plný počet 21 hlasů a zvýšíte naši šanci ve volbách uspět. Naše strana má na volebním lístku číslo 3.

Pokud nám chcete něco sdělit, zeptat se či vyjádřit svou podporu, napište na e-mail stan-staryliskovec(zavináč)email.cz.
N
ebo nám napiště přes Messenger na facebooku @stanstaryliskovec.

Patička s heslem Máme klíč k lepšímu Starému Lískovci

2022 © Starostové a nezávislí I Tento web nesbírá žádná cookies